Trädfällning runt om i Järfälla, Stockholm

När träd blivit för stora, för gamla eller skadade på något sätt är det dags att ta bort dem. Då vill du ha hjälp av någon som har rätt kunskap och kompetens och vet hur man på bästa sätt tar ner trädet utan att skada växter och träd runt omkring.

I Järfälla hittar du Ekens Trädfällning, ett företag med många års erfarenhet när det gäller sektionsfällning och problemträd. Företaget utför fällning för privatpersoner, företag och kommuner runt om i hela Stockholm. Vi hjälper även privatpersoner och företag med trädgårdsarbeten och grönyteskötsel t.ex. grävning, rensar rabatter, klipper allt utom fruktträd.

Trädgårdsarbeten

Vi utför trädgårdsarbeten och grönytearbeten till privatpersoner och företag. Vi hjälper till med t.ex. grävning, lukning, rensning av ogräs osv. Vi klipper allt utom fruktträd.

Sektionsfällning

Detta innebär att vi tar ner trädet bit för bit för att minimera skador på intilliggande byggnader eller andra träd och buskar. Vi beskär även träd som skuggar eller växer över hus och vägar samt kronrensning då vi tar bort döda, sjuka eller skadade grenar. Vi hjälper dig med att transportera bort träd och ris eller att såga upp till ved.

Säkerhet

Innehar motorsågskörkort, vilket är ett krav när man arbetar yrkesmässigt med motorsåg. Innehar nivå A, B, C och F.

Kontaktuppgifter

Mobil 070-568 11 09
E-post ekisskog@hotmail.com

Adress

Andebodavägen 17, 175 43 JÄRFÄLLA

Behöver du hjälp med att fälla träd i din trädgård? Kontakta din arborist idag!